Au intrat în vigoare facilitățile fiscale și vamale pentru cetățenii care revin din afara țării

Acum 3 luni, 3 săptămâni - 5 Octombrie 2022, bizlaw
Au intrat în vigoare facilitățile fiscale și vamale pentru cetățenii care revin din afara țării
Prevederile legale care stabilesc unele facilități fiscal și vamale pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul țară au intrat în vigoare din 1 octombrie.

Mai exact,din această lună, cetăţenilor Republicii Moldova care revin cu traiul în țară li se permite importul unui singur vehicul clasificat la poziţia tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate documentele confirmative şi sunt respectate cumulativ următoarele condiţii:

 1. termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani, din data producerii;
 2. valoarea în vamă a vehiculului nu depăşeşte 400000 de lei;
 3. capacitatea cilindrică a motorului vehiculului nu depăşeşte 2000 cm3, în cazul vehiculelor de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870331, 870332, sau 2500 cm3, în cazul vehiculelor de la poziţiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000; 
 4. vehiculul nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile; 
 5. vehiculul nu este destinat activităţii comerciale sau de producţie.

De asemenea, cetăţenilor Republicii Moldova care revin acasă li se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Obiectele de uz personal nu trebuie să indice, prin natură sau cantitate, faptul că sunt importate în vederea comercializării. Lista obiectelor de uz personal se stabileşte de Guvern.

De scutire de plata drepturilor de import poate beneficia persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. a atins vârsta de 18 ani;
 3. dispune de permis de şedere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republicii Moldova sau orice alt document emis de autorităţile statului străin care certifică stabilirea cu traiul pe teritoriul respectivului stat şi/sau deţine dovada achitării taxelor şi impozitelor în interesul statului în care s-a aflat, care se confirmă printr-un document eliberat de autorităţile competente ale statului respectiv;
 4.  în ultimele 48 de luni de la depunerea cererii, s-a aflat cumulativ cel puţin 36 de luni în afara teritoriului Republicii Moldova;
 5. în cazul introducerii unui vehicul supus scutirii, deţine permis de conducere, perfectat pe numele său, valabil pentru categoria din care face parte vehiculul;
 6. a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declaraţiile pe proprie răspundere şi cererea. 

Totodată, Serviciul Vamal, prin Ordinul nr. 312-O din 28.09.2022, a aprobat Regulamentul cu privire la modul de acordare a scutirii de la plata drepturilor de import persoanelor fizice care revin cu traiul în Republica Moldova, care poate fi consultat aici. 

Cererea de solicitarea scutirii de la plata drepturilor de import și declarația pe propria răspundere, care urmează a fi completate conform Regulamentului menționat supra și transmise în adresa Serviciului Vamal, pot fi descărcate aici.

Support Ukraine