Moldova: Amenda pentru conducerea unui automobil fără deținerea poliței de asigurare obligatorie se va majora de zece ori

Acum 8 luni, 2 săptămâni - 18 Mai 2022, autoblog
Moldova: Amenda pentru conducerea unui automobil fără deținerea poliței de asigurare obligatorie se va majora de zece ori
Un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea sancțiunii ce se acordă conducătorilor auto în caz că şofează fără poliţă de asigurare. Aceasta, dacă proiectul va acumula voturile necesare, se va majora de 10 ori!

Articolul 231 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17 martie 2017, Nr. 78 – 84, art. 100) va avea un alineat 6 cu următorul cuprins:

„(6) Conducerea autovehiculului fără deţinerea poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă pe suport hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor accesate din sistemul informaţional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 unităţi convenţionale.”

În redacţia actuală amenda constituie de la 3 la 6 unități convenționale (150-300 lei). După modificarea legii va fi cuprinsă între 1.500-3.000 de lei.

Conform notei proiectului de lege, în pofida caracterului obligatoriu al asigurării RCA, o parte importantă a vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova nu sunt asigurate RCA! Gradul de cuprindere în asigurare a RCA, calculat ca procent al vehiculelor asigurate în totalul vehiculelor înmatriculate, este mult inferior nivelului ideal de 100%!

Gradul redus de cuprindere în asigurare RCA creează probleme de funcționare eficientă a pieței. Astfel, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), constituit la nivel de BNAA (Birou Național al Asigurătorilor de Autovehicule) din contribuțiile societăților de asigurare care au dreptul să practice asigurarea RCA, plătește despăgubirile pentru daune materiale și pentru vătămări corporale și decese în cazul în care accidentul cauzator de prejudicii a fost provocat de un vehicul fără asigurare RCA sau a avut autor necunoscut.

Astfel, în scopul majorării gradului de cuprindere în asigurare RCA se propune revizuirea cuantumului amenzii contravenționale în cazul constatării lipsei poliței RCA.

În rezultatul unei analize a valorii primelor achitate aferente produselor RCA pentru anul 2021, s-a stabilit că valoarea minimă achitată pentru un produs RCA intern este de circa 188 lei, iar valoarea maximă achitată a fost de 12.824 lei. Pentru asigurarea obligatorie RCA externă valorile înregistrate sunt de minim 417 lei, respectiv, 31.023 lei (valorile în lei fiind calculate la cursul de schimb valutar stabilit la momentul procesării contractor respective).

Support Ukraine