Precizări referitor la procedura de depunere a cererilor și distribuire a autorizațiilor multilaterale CEMT

Acum 1 săptămână, 3 zile - 22 Mai 2023, bizlaw
Precizări referitor la procedura de depunere a cererilor și distribuire a autorizațiilor multilaterale CEMT
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a informat operatorii de transport rutier că, în conformitate cu prevederileArt.

31 indice 34 al Codului Transporturilor Rutiere nr.150/2014,autorizațiile CEMT repartizate şi neridicate în termen de 1 lună de zile de la aprobarea listei operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT sunt retrase şi redistribuite.   

În contextul dat, ANTA vine cu precizări referitor la procedura de depunere a cererilor pentru participarea la concursul de repartizare a autorizațiilor CEMT și distribuirea electronică a acestora. 

Cererile pentru participare la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT pentru anul 2023 sunt depuse exclusiv prin intermediul Sistemului Informațional „e-Autorizație transport” (SI ”e-AT”) în cabinetul personal al operatorului de transport rutier, accesând pagina web: eat.anta.gov.md prin semnătură electronică sau mobilă.

Procesul de repartizare a autorizațiilor CEMT, precum și generarea listelor de distribuire și alocare a autorizațiilor pe operatori de transport rutier, se face exclusiv în SI ”e-AT”,fără implicarea factorului uman, ținând cont de numărul de autorizații disponibile pentru participare la concurs, proporțional numărului de unități de transport eligibile, în condițiile stabilite de Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, art. 31 indice 31.

Selectarea unităților de transport rutier pentru participare la concursul CEMT se efectuează exclusiv de către operatorul de transport, prin cabinetul personal în SI ”e-AT”, în care sunt afișate toate unitățile de transport admise în condițiile respectării criteriilor de eligibilitate. Implicarea angajatului ANTA în acest proces este exclus, deoarece funcționalitatea SI ”e-AT” dispune de toate business procesele integrate ca mecanism automatizat de funcționare și verificare a tuturor criteriilor de eligibilitate stabilite în condițiile legii.

Repartizarea și generarea raportului de distribuire a autorizațiilor CEMT se efectuează în mod electronic, de asemenea prin intermediul SI ”e-AT”, fără implicarea factorului uman, ținând cont de numărul și tipul autorizațiilor CEMT disponibile, în baza cererilor și solicitărilor operatorilor de transport rutier depuse la concurs.

Support Ukraine