SFS: Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării unui automobil

Acum 1 lună, 2 săptămâni - 14 Aprilie 2023, bizlaw
SFS: Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării unui automobil
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu explicații privind modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării unui automobile.

Potrivit Serviciului Fiscal (SFS), proprietatea privată (automobilul) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.

Conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul fiscal, mărimea creșterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferența dintre suma încasată (venitul obținut) și baza valorică a acestor active.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital, baza valorică va constitui zero.

Baza valorică a automobilului se va determina în baza documentelor ce confirmă cumpărarea acestuia. Pentru automobilele importate în Republicam Moldova baza valorică se va ajusta cu taxele si plățile vamale achitate pentru importul automobilului.

Creșterea de capital va fi determinată ca diferența dintre suma încasată (venitul obținut) și baza valorică a acestor active.

Suma creşterii de capital în perioada fiscală se calculează din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale în mărimea stabilită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal.

La înstrăinarea automobilului, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, vor calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma creșterii de capital, cu aplicarea cotei prevăzute în art.15 lit. a) din Codul fiscal.

Potrivit art. 40 alin. (51) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puţin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepţia autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic.

Support Ukraine