Parlamentul scoate zece BMW-uri la vânzare ! Prețurile încep de la 2.400 de euro

Acum 2 ani - 3 Iunie 2020, autoexpert
Parlamentul scoate zece BMW-uri la vânzare ! Prețurile încep de la 2.400 de euro
Parlamentul Republicii Moldova anunță că, în data de 16.06.2020, ora 10.00, în sediul Direcției Transport a Parlamentului, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință, se va desfășura licitația publică „cu strigare” pentru comercializarea a 10 unități de transport neutilizate în activitatea Legislativului, conform tabelului.

Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul licitației și de pe pagina web oficială a Parlamentului, www.parlament.md, la categoria „Anunțuri" La licitație sînt admise: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine.

Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită; copia de pe actul de identitate al cumpărătorului – pentru persoanele fizice; extrasul din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoanele juridice; procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor, după caz; actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10% din prețul inițial de vînzare al unității de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD63TRPCAA518410A00405AA la MF TR Chișinău, Bugetul de stat. !!! Acontul de 10% urmează a fi transferat doar prin intermediul sucursalelor B.C. "Moldova Agroindbank" – banca prin intermediul căreia Trezoreria de stat efectuează operațiunile cu numerarul.

Support Ukraine