Guvernul: Excluderea obligativității de a deține certificatul de înmatriculare a autovehiculului generează riscuri

Acum 7 luni - 1 Iulie 2022, bizlaw
Guvernul: Excluderea obligativității de a deține certificatul de înmatriculare a autovehiculului generează riscuri
Cabinetul de miniștri spune că excluderea obligativității conducătorilor auto de a deține asupra lor certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport în traficul național ar crea mai multe dificultăți în implementare. Opinia este expusă în avizul la proiectul înregistrat, recent, în Parlament.

Modificarea propusă urmărește modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prin digitalizarea serviciului, întrucât informația necesară poate fi identificată de sine stătător de către ofițerii de patrulare în regim digital.

Referitor la amendamentul propus, Guvernul spune că întrucât implementarea acestuia ar genera anumite riscuri în activitatea organelor de drept. Astfel, sunt evidențiate următoarele momente:

  • imposibilitatea verificării prin intermediul sistemelor informaționale din dotarea Poliției a informațiilor cu privire la certificatul de înmatriculare a vehiculului (lipsa acoperirii pe unele segmente, lipsa de conexiune);
  • imposibilitatea verificării prin intermediul sistemelor informaționale din dotarea Poliției a informației cu privire la certificatul de înmatriculare eliberat de către autoritățile competente din stânga Nistrului, alte state și certificatele de înmatriculare provizorii etc.;
  • introducerea tardivă a datelor cu privire la înmatricularea mijloacelor de transport în Registrul de stat al transporturilor;
  • probabilitatea ca împotriva agentului constatator din cadrul Poliției să fie inițiate numeroase acțiuni în instanța de judecată pentru prejudicierea conducătorului auto și depășirea atribuțiilor funcționale.

Prin urmare, Cabinetul de miniștri spune că autoritățile trebuie să țină cont de prevederile art. 7 lit. d) și e) din Legea privind siguranța traficului rutier, care reglementează că activitatea subdiviziunilor specializate ale Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este orientată în permanență spre exercitarea controlului asupra vehiculelor în privința corespunderii cerințelor de siguranță a traficului rutier.

Support Ukraine