Dronele vor trebui înmatriculate. Ce noutăți legislative mai vizează operatorii din domeniu

Acum 10 luni - 25 Mai 2022, bizlaw
Dronele vor trebui înmatriculate. Ce noutăți legislative mai vizează operatorii din domeniu
Operarea aeronavelor fără pilot la bord ar putea fi reglamentată după noi norme. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță inițierea consultării publice a proiectului Hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea normelor de operare a aeronavelor fără pilot la bord.”

Proiectul de hotărâre instituie criterii legate de nivelul de risc, dar și alte criterii pentru a stabili trei categorii de operațiuni, și anume ”deschise”,specifice” și ”certificate”, descrise detaliat în proiect. Se impun sistemelor de aeronave fără pilot la bord (Unmanned Aircraft System – UAS) cerințe proporționale de diminuare a riscurilor în funcție de nivelul de risc implicat, de caracteristicile operaționale ale aeronavei fără pilot la bord vizate și de caracteristicile zonei de operare.

Operațiunile din categoria ”deschise”, care reprezintă marea majoritate a zborurilor cu aeronave fără pilot la bord, cum sunt zborurile de agrement cu acele așa zise ”drone”, reprezintă cele mai mici riscuri și nu vor face obiectul unor proceduri standard de verificare a conformității în domeniul aeronautic, ci se vor desfășura în baza unor norme clare stabilite expres în proiect.

Operațiunile din categoria ”specifice”, care includ alte tipuri de operațiuni și care prezintă un risc mai ridicat, vor putea fi efectuate urmare a unei evaluări aprofundate a riscurilor pentru a se indica cerințele necesare pentru ca operațiunea să se deruleze în siguranță.

În partea ce ține de operațiunile din categoria ”certificate”, care sunt operațiunile cu cel mai ridicat nivel de risc, proiectul stabilește că aceste zboruri vor fi supuse unor norme referitoare la certificarea operatorului și la licențele piloților la distanță, pentru a putea asigura un nivel corespunzător al siguranței zborurilor și securității aeronautice.

Proiectul stabilește norme și proceduri pentru dispunerea însemnelor și identificarea aeronavelor fără pilot la bord și pentru înregistrarea operatorilor de aeronave fără pilot la bord, precum și înmatricularea aeronavelor fără pilot la bord certificate.

De asemenea, proiectul stabilește obligativitatea înregistrării piloților de aeronave fără pilot la bord, în cazul în care operează o aeronavă fără pilot la bord care, în caz de impact, poate imprima unei persoane o energie cinetică de peste 80 jouli sau a cărei operare prezintă riscuri la adresa vieții private, a protecției datelor cu caracter personal, a securității sau a mediului.

Studiile au demonstrat că aeronavele fără pilot la bord cu o masă la decolare mai mare sau egală cu 250 g prezintă riscuri la adresa securității și, prin urmare, operatorii UAS ai unor astfel de aeronave fără pilot la bord vor avea obligația de a se înregistra atunci când operează respectivele aeronave în categoria ”deschise”.

Având în vedere riscurile la adresa vieții private și a protecției datelor cu caracter personal, operatorii de aeronave fără pilot la bord urmează a fi înregistrați dacă operează o aeronavă fără pilot la bord echipată cu un senzor capabil să colecteze date cu caracter personal. Această prevedere nu se va aplica însă aeronavelor fără pilot la bord care sunt considerate jucării.

Ținând cont de faptul că unele zone, cum ar fi spitalele, adunările de persoane, instalațiile și structurile de tipul unităților penitenciare sau al uzinelor, clădirile autorităților guvernamentale, zonele de conservare a naturii sau anumite elemente ale infrastructurii de transport, pot fi deosebit de sensibile la unele tipuri de operațiuni UAS sau la totalitatea acestora, proiectul instituie posibilitatea de a stabili norme pentru a supune anumitor condiții operarea aeronavelor fără pilot la bord din motive care nu se încadrează în domeniul de aplicare, inclusiv protecția mediului înconjurător, siguranța publică sau protecția vieții private și a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

De asemenea, proiectul acordă o atenție deosebită asigurării conformității produselor în contextul unei creșteri a comerțului electronic.

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi siguranța sănătății, și pentru a garanta o concurență loială pe piață, operatorii economici urmează a fi responsabili pentru conformitatea UAS, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de aprovizionare și de distribuție. Este stabilită o distribuție clară și proporțională a obligațiilor, care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de aprovizionare și distribuție.

Proiectul impune obligativitatea ca atunci când introduce pe piață un UAS, fiecare importator va înscrie pe respectivul UAS numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa la care poate fi contactat. De asemenea, sunt prevăzute excepții, în cazurile în care dimensiunea UAS nu permite acest lucru. Acest lucru este valabil și în situațiile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe UAS.

În partea ce ține de cerințe de conformitate, proiectul se limitează la stabilirea cerințelor esențiale. Pentru a înlesni evaluarea conformității cu aceste cerințe a UAS destinate operării în categoria ”deschise”, este stabilit mecanismul prezumției de conformitate.

Support Ukraine