Cum se determină taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele mixte

Acum 1 an, 6 luni - 21 Iulie 2021, bizlaw
Cum se determină taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele mixte
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind modul de determinare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele mixte înmatriculate în Republica Moldova.

SFS notează că potrivit art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, în cazul autovehiculului mixt taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează reieșind din cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Potrivit art. 336 pct. 3) al Codului fiscal, autovehiculul mixt este autovehiculul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.

Conform art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014:

autobuzul/autocarul este vehiculul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop;
autoturismul este vehiculul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.
Respectiv, obligațiile fiscale aferente taxei, în cazul autovehiculelor mixte, se determină prin două operaţiuni:

1) corespunzător numărului de locuri pe scaune a autovehiculului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform:

pct. 2 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este pînă la 9 inclusiv;
sau
pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX din CF - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este mai mare de 9;
2) corespunzător masei totale a autovehicului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform pct. 6 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal.

Suma cea mai mare dintre cele două taxe calculate (determinate prin operaţiunile specificate la pct. 1) şi 2)) va constitui obligația fiscală calculată aferentă taxei în cazul autovehiculului mixt.

Totodată,  potrivit art. 341 alin. (81) al CF, dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF.

De asemenea, potrivit art. 339 alin. (2) din CF, pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr.1 la titlul IX din CF, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Conform art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, autobuzul/autocarul este vehiculul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop.

Drept urmare, în cazul în care conform certificatului de înmatriculare, autovehiculul mixt este calificat ca ”reutilat” și partea pentru transportul de pasageri, inclusiv locul conducătorului auto, are cel mult 9 locuri pe scaune, taxa se calculează conform art. 341 alin. (81) al CF - la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF.

Support Ukraine