Controalele la parcurile de dezmembrări auto continuă: alte 12 mijloace de transport cu numere străine, identificate de vameși

Acum 1 an - 19 Ianuarie 2022, bizlaw
Controalele la parcurile de dezmembrări auto continuă: alte 12 mijloace de transport cu numere străine, identificate de vameși
Controalele la parcurile de dezmembrări auto continuă: alte 12 mijloace de transport cu numere străine, identificate de vameși.

Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal continuă controalele la parcurile de dezmembrări auto în scopul identificării mijloacelor de transport cu numere străine vândute la piese, care nu au fost vămuite conform procedurii legale. De această dată, controlului vamal a fost supus un parc de dezmembrări din orașul Briceni.

Ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului, angajații echipelor mobile au identificat 12 mijloace de transport, care au fost declarate prin acțiune la introducerea în țară și nu au fost scoase de pe teritoriul Republicii Moldova după expirarea termenului de 180 de zile, așa cum prevede legea.

Cele 12 automobile de mărcile ”BMW”, ”Mercedes”, ”Nissan”, ”Volkswagen” și ”Skoda” se află în stare dezasamblată, fiind înmatriculate în diferite țări, printre care Germania, Franța, Lituania etc.

Ofițerii vamali urmează să identifice persoanele care au declarat prin acțiune autoturismele la intrare în țară, în vederea atragerii la răspundere în conformitate cu prevederile Codului Contravențional.

Potrivit legislației în vigoare, în cazul în care mijlocul de transport nu este scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislație și acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese), organul vamal va încasa drepturile de import.

Persoanele fizice rezidente și cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, fără achitarea drepturilor de import, doar în cazul în care acestea vor fi declarate prin acțiune și plasate sub regim vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei și cu respectarea următoarelor condiții:

  • mijlocul de transport se află la evidență permanentă în alt stat;
  • persoana fizică rezidentă să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijlocului de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare;
  • persoana fizică nerezidentă să dețină în proprietate sau să aibă drept de folosință asupra mijlocului de transport și să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
  • mijlocul de transport să fie scos de pe teritoriul țării până la expirarea termenului acordat (180 de zile într-o perioadă de 12 luni consecutive);
  • mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acțiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen de până la trei ani.
  • mijlocul  de transport să nu fie folosit pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor sau pasagerilor;
  • mijlocul de transport poate fi vândut, donat, transmis prin moștenire, închiriat, subînchiriat, dat în comodat, gajat, transferat sau pus la dispoziția unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova doar cu acordul organului vamal, numai după achitarea drepturilor de import;
  • în cazul în care persoanei fizice nerezidente i se acordă un alt regim de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative trebuie să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acțiune, informația respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.
Support Ukraine