Serviciul vamal reamintește despre regulile de introducere în țară a mașinilor înmatriculate peste hotare

Acum 2 ani, 4 luni - 11 Ianuarie 2022, bizlaw
Serviciul vamal Moldova
Serviciul vamal Moldova
Una din condițiile de bază pentru introducerea în țară în scopuri personale a autovehiculelor cu numere străine, fără achitarea drepturilor de import, este ca persoana fizică (rezidentă sau nerezidentă) să aibă dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra mijlocului de transport.

O atenționare în acest sens a fost făcută, recent, de Serviciul Vamal.

Astfel, în momentul traversării frontierei Republicii Moldova, persoana care declară organului vamal mijlocul de transport urmează să prezinte în mod obligatoriu actele ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de posesie asupra acestuia.

În cazul în care la volanul autovehiculului se află altcineva, însă proprietarul sau persoana cu drept de folosință este alături, atunci organul vamal indică în sistemele informaționale datele proprietarului sau persoanei cu drept de folosință asupra mijlocului de transport și anume această persoană devine responsabilă pentru încheierea regimului vamal de admitere temporară a mijlocului de transport declarat prin acțiune și scoaterea acestuia de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat. Prin urmare, în condițiile situației descrise, cel care se află la volan nu este obligat să dețină acte care să confirme dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra autovehiculului pe care îl conduce.

Din momentul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a mijlocului de transport cu numere străine, fără achitarea drepturilor de import, persoana care a declarat bunul se angajează să respecte următoarele condiții:

  • legea interzice vânzarea, donarea, punerea la dispoziția unei alte persoane (cu excepția rudelor de gradul I), transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere/subînchiriere, darea în comodat sau gajarea autovehiculului declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova;
  • mijlocul de transport trebuie să fie scos de pe teritoriul țării până la expirarea termenului acordat (180 de zile într-o perioadă de 12 luni consecutive);
  • mijloacele de transport introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis în țara în care au
  • domiciliu, declarate prin acțiune, trebuie să fie scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova la expirarea termenului de trei ani;
  • mijlocul  de transport să nu fie folosit pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor sau pasagerilor.
  • În conformitate cu prevederile art. 287, pct. (17), Cod Contravențional, nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, în cazul în care autovehiculul nu a fost scos de pe teritoriul țării în termenul stabilit de legislație, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese), organul vamal va încasa drepturile de import.

Support Ukraine