Ridicarea provizorie a permisului de conducere. A fost sesizată Curtea Constituțională

Acum 1 an, 4 luni - 13 Mai 2021, bizlaw
Ridicarea provizorie a permisului de conducere. A fost sesizată Curtea Constituțională
Un avocat a sesizat Curtea Constituțională, solicitând declararea neconstituționalității art. 182 din Codul de procedură penală ”Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport”.

Autorul invocă faptul că articolul nu prevede termenul aplicării măsurii preventive, momentul din care se consideră aplicată măsura preventivă respectivă, termenul pentru care se aplică și durata maximă de aplicare a acesteia în cadrul urmăririi penale și judecării cauzei penale, fiind astfel contrare prevederilor art.177 și 178, 186 din CPP.

Autorul consideră că dispozițiile articolului contestat nu corespund cerințelor de calitate a legii, fiind contrare art. 23 alin. 2 din Constituție. De asemenea, în sesizare se menționează că în baza acestor reglementări, judecătorilor li s-a oferit dreptul de a dispune o măsura preventivă nelimitată în timp, ceea ce afectează dreptul persoanei la libera circulație și dreptul la un proces echitabil.

Avocatul susține că indicarea în textul legii a faptului că ” (5) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de judecătorul de instrucție pe un termen ce nu poate depăși termenul maxim prevăzut de pedeapsa de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport”, nu poate fi reținut drept un termen fixat de instanță, deoarce nu prevede un termen concret și poate duce la tergiversări intenționate a procesului penal până la expirarea termenului maxim prevăzut de CPP pentru privarea persoanei de dreptul de a conduce.

Avocatul solicită declararea neconstituționalității art. 182 în partea ce ține de nereglementarea termenului de aplicare a măsurii preventive și a termenului maxim de aplicare a acesteia în cadrul procedurii penale.

Support Ukraine