Datele care vor fi prelucrate la frontieră. În cât timp vor fi radiate din Sistemul informațional

6 Decembrie 2017 - bizlaw

Datele care vor fi prelucrate la frontieră. În cât timp vor fi radiate din Sistemul informațional

Sistemul integrat informațional al Poliției de Frontieră va conține informații despre toate etapele traversării frontierei de stat.

Mai exact, referitor la traversarea frontierei de stat vor fi incluse informații despre polițistul de frontieră care a autorizat traversarea, persoana fizică ce traversează frontiera de stat, mijlocul de transport și documentul în baza căruia a fost autorizată traversarea. Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre, care va fi examinat de Guvern, în ședința de mâine.

În cazul autorizării traversării frontierei de stat, vor fi stocate următoarele informații:

 • datele ce vizează polițistul de frontieră care a autorizat traversarea (nume, prenume, grad special, numărul ștampilei autorizate întărite);
 • datele despre persoana fizică (nume, prenume, prenumele tatălui, sex, data naşterii, IDNP, cetăţenie, şabloanele digitale ale fotografiei şi amprentelor digitale, statutul la traversarea frontierei – şofer, pasager, pieton, ciclist);
 • datele despre mijlocul de transport (număr de înmatriculare, marcă, model, anul fabricării, culoare, numărul certificatului de înmatriculare, numărul caroseriei/șasiului);
 • documentul (seria şi numărul documentului, data expirării).

Dacă vor fi efectuate activități de serviciu la controlul frontierei, Sistemul va stoca:

 • informaţii despre forţe şi mijloace implicate în activitatea de control;
 • graficul şi orarul turelor;
 • informaţii despre tipurile de activitate de control;
 • informații despre ora şi data activităţii de control;
 • informaţii despre itinerarele de deplasare şi locul de desfăşurare a activităţii de control;
 • informaţii despre rezultatele activităţii de control.

Incidentele legate de încălcarea legislației transfrontaliere vor fi documentate. Astfel, vor fi stocate informațiile despre:

 • data şi ora producerii incidentului;
 • locul producerii incidentului;
 • tipul incidentului;
 • date despre persoana implicată în incident;
 • informaţii despre mijlocul de transport implicat în incident;
 • informaţii despre bunuri, documente parte a incidentului;
 • informaţii despre măsurile întreprinse în partea ce ţine de incident.

În cazul unui refuz din partea Poliției de Frontieră, vor fi incluse următoarele date:

 • data şi ora refuzului intrării/ieșirii;
 • direcţia;
 • punctul de trecere;
 • temeiul refuzului autorizării;
 • datele privind polițistul de frontieră care nu a autorizat traversarea(nume, prenume, grad special, numărul ștampilei autorizate întărite);
 • datele despre persoană (nume, prenume, prenumele tatălui, sex, data naşterii, IDNP, cetăţenie, statutul persoanei la traversarea frontierei – şofer, pasager, pieton, ciclist);
 • datele despre mijlocul de transport (număr de înmatriculare, marcă,model, anul fabricării, culoare, numărul certificatului de înmatriculare, numărul caroseriei/șasiului);
 • documentul (seria şi numărul documentului, data expirării).

Proiectul care va fi examinat de Guvern nominalizează și documentele de identificare a persoanei. Prin urmare, din categoria documentelor de identificare a persoanei fac parte următoarele acte:

 1. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 2. paşaportul diplomatic;
 3. paşaportul de serviciu;
 4. documentul de călătorie (Convenţia din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor);
 5. documentul de călătorie (Convenţia privind statutul refugiaţilor din28 iulie 1951);
 6. documentul de călătorie (protecţie umanitară);
 7. buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
 8. buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova;
 9. buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova;
 10. buletinul de identitate pentru refugiați;
 11. buletinul de identitate pentru apatrizi;
 12. buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
 13. permisul de ședere permanentă;
 14. permisul de şedere provizorie pentru cetăţeni străini;
 15. permisul de şedere provizorie pentru apatrizi;
 16. paşaportul marinarului;
 17. pașaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie valabil, emis de statul unde persoana îşi are stabilit domiciliul;
 18. actul de identitate de uz intern al cetăţeanului străin eliberat de
 19. autorităţile străine;
 20. certificatul eliberat de ambasada statului străin în Republica Moldova în schimbul documentului pierdut;
 21. titlul de călătorie;
 22. alte documente ce identifică persoana, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Radierea datelor și transferarea lor în arhivă va avea loc la expirarea termenului de stocare a informației.

Adauga anunt nou