Cetățenii reveniți din diasporă vor putea importa automobilele fără taxe până în anul 2025!

Acum 1 lună, 2 săptămâni - 19 Octombrie 2023, autoexpert
Cetățenii reveniți din diasporă vor putea importa automobilele fără taxe până în anul 2025!
Serviciul Vamal precizează că cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul în țară, li se prelungește acordul ce ține de importul bunurilor personale și a unui vehicul, fără achitarea drepturilor de import. Măsura își are valabilitatea până pe 1 octombrie 2025.

Scutirea de a achita drepturile de import va fi valabilă, în cazul întrunirii unor condiții de către cetățeni:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • a atins vârsta de 18 ani;
  • dispune de permis de ședere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republicii Moldova sau orice alt
  • document emis de autoritățile statului străin care certifică stabilirea cu traiul pe teritoriul respectivului stat și/sau
  • deține dovada achitării taxelor și impozitelor în interesul statului în care s-a aflat;
  • în ultimele 48 de luni de la depunerea cererii s-a aflat cumulativ cel puțin 36 de luni în afara teritoriului Republicii Moldova;
  • în cazul introducerii unui vehicul supus scutirii, deține permis de conducere, perfectat pe numele său, valabil pentru categoria din care face parte vehiculul;
  • a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea.

Acordarea scutirii de plata drepturilor de import se aplică persoanelor eligibile doar o singură dată și se interzice comercializarea, gajarea, donația, darea în locațiune, uzufructul, leasingul sau orice altă formă de transmitere în posesie ori folosință a vehiculului importat în temeiul legii menționate, până la expirarea termenului de trei ani de la data efectuării importului.

Actualmente, de la intrarea în vigoare a legii, de facilități fiscale și vamale au beneficiat 90 de cetățeni care au revin cu traiul în Republica Moldova.

Support Ukraine